Profil

Naše architektonická kancelář nabízí komplexní servis v oblasti návrhu a projekce staveb, interiérů, řešení územních celků i detailního řešení designu nábytku.
Zpracujeme pro Vás všechny fáze projektové dokumentace: od studie, přes projekt pro stavební povolení a prováděcí projekt až po kolaudaci.
Dalšími činnostmi je dozorování staveb, koordinace dodávek a prací, nebo zajištění celkové realizace díla.
V rámci inženýrské činnosti zajistíme pravomocná rozhodnutí o umístění stavby či stavební povolení, vč. potřebných vyjádření orgánů státní správy a správců sítí.
Máme zkušenosti s analýzami území z hlediska funkce i zastavitelnosti, školskými, zdravotními či sportovními stavbami, rodinnými a bytovými domy, výstavními expozicemi vč. autosalonů, průmyslovými provozy, administrativou a dalšími.

Kancelář vznikla roku 2003 a do konce roku 2012 fungovala pod názvem HAVLIS & HUCL ARCHITEKTI s.r.o.
V roce 2013 je společnost přejmenována na RH-ARCHITEKTI s.r.o. Jednatelem společnosti je Ing.arch Radim HUCL, autorizovaný architekt č. 03 182.

Kontakt

RH-ARCHITEKTI s.r.o.

Vltavská 207/20,
CZ-15000 Praha 5,
Česká republika
info@rh-architekti.cz

Ateliér

Elišky Peškové 3, Praha 5